Siirry sisältöön

Palvelut

Toimistomme lakimiehet ovat tunnettuja insolvenssioikeuden asiantuntijoita, joilla on monipuolinen kokemus lukuisista erilaisista konkurssipesän pesänhoitajan ja yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän tehtävistä.

Noudatamme konkurssiasiain neuvottelukunnan palkkiosuositusta.

Palvelemme asiakkaitamme yhtiöoikeuden eri alueilla aina yhtiön perustamisesta alkaen. Yhtiön juoksevan hallinnon tukemisen ja erilaisten yhtiöoikeudellisten sopimusten lisäksi meillä on erityistä osaamista selvitysmiehen tehtävistä.

Toimistollamme on laajaa ja monipuolista kokemusta perhe- ja perintöoikeudesta. Avustamme asiakkaitamme mm. perunkirjoituksissa ja perinnönjaoissa sekä edunvalvontavaltakirjojen ja testamenttien laadinnassa.

Lakimiehemme valvovat ja hoitavat päämiesten taloudellisia asioita sekä toimeksiantosopimuksen että viranomaismääräysten perusteella. Lakimääräisissä edunvalvontatehtävissä noudatamme viranomaisten kulloinkin antamia palkkio-ohjeistuksia.

Huolellisesti laaditut sopimukset rakentavat vahvan pohjan menestyvälle liiketoiminnalle, auttavat ennakoimaan riskejä ja vähentävät sopimuksiin liittyviä riitoja. Toimistollamme on vankka kokemus sopimusoikeudellisista asioista ja avustamme asiakkaitamme mm. sopimusten laadinnassa, sopimusneuvotteluissa sekä sopimuksiin liittyvissä riitatilanteissa.

Toimistomme asiantuntijat palvelevat asiakkaita erilaisissa kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Avustamme asiakkaitamme laatimaan esimerkiksi kauppa-, urakka- ja vuokrasopimuksia. Rakennusurakoihin sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät riidat ovat osaamisaluettamme.

Palvelemme asiakkaitamme yksityisoikeudellisessa riidanratkaisussa. Pyrimme aina asiakkaamme kannalta parhaaseen ratkaisuun joutuisasti, kustannustehokkaasti ja sovinnollisia ratkaisuja edistäen. Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme myös oikeudenkäynneissä aina asian valmistelusta lainvoimaiseen tuomioon ja sen täytäntöönpanoon asti.